App Challenge


Wat is Digging for Data?

Digging for Data is een app challenge. Tijdens een app challenge krijgen deelnemers een aantal maanden de tijd om een idee voor een app uit te werken en in te sturen. Een vakjury zal een selectie maken van de aanmeldingen. Ongeveer 10 deelnemers mogen hun ideeën pitchen. De winnaar krijgt een geldbedrag om de app te ontwikkelen.


Wie mogen meedoen?

Digging for Data staat open voor: programmeurs, ontwikkelaars, data analisten, UX-designers die een affiniteit hebben met archeologie en geschiedenis en voor historici en archeologen die met data nieuwe toepassingen kunnen maken. Uiteraard mogen andere geïnteresseerden ook meedoen indien zij met een andere partij ook daadwerkelijk het ingezonden app-idee kunnen uitvoeren.


Tijdpad

20 april 2018            Kick-off event
20 april 2018            Inschrijving app challenge geopend
13 juni 2018 om 23:59    Sluiting app challenge
22 juni 2018             Pitch event
10 oktober 2018     Lancering app event


Beoordelingscriteria en algemene voorwaarden

Kijk hier voor de beoordelingscriteria en algemene voorwaarden.

App-idee insturen


Welke data kan ik gebruiken?

De provincie Zuid-Holland heeft 3 soorten archeologische bronnen beschikbaar gesteld voor de Digging for Data app challenge. In de datablogs wordt dieper ingegaan op de verschillende datasets.

1. Archeologische collectie: de archeologische collectie bestaande uit afbeeldingen en bijbehorende metadata en is via een API te gebruiken

2. Opgravingsdocumentatie: documenten over de opgravingen met foto’s, tekeningen en beschrijvingen van opgravingen.

3. 3D-objecten: Sinds een pilot in 2016 heeft de provincie Zuid-Holland enkele archeologische objecten 3D gescand en beschikbaar gesteld via Dataplatform en via een API.


Wat kan ik winnen?

Voor de winnaar stelt de provincie Zuid-Holland een ontwikkelbudget van €20.000 euro ter beschikking om het idee om te zetten naar een werkende applicatie.


Contact

Heb je verdere vragen? Mail dan naar: nora [at] openstate.eu
Gemstone with a carving of two horses by a trough, Roman period. Foto van de Provincie Zuid-Holland
Gemstone with a carving of two horses by a trough, Roman period. Foto van de Provincie Zuid-Holland
Gemstone with a carving of a winged figure, Roman period. Foto van de Provincie Zuid-Holland